Branşlar > Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

Burçlar ve Özellikleri

<< < (3/5) > >>

» Hayatı _ Yaşa »:
Yengeç Burcu Erkeğinin Özellikleri

22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ
İlgili gezegeni Ay
Elementi Su
Niteliği Öncü
Rengi Gümüş, gri, mavi tonları
Taşı İnci
Metali Gümüş

Yengeç erkeği olarak partnerinize kıskanç davranmayın. Aşırı kıskanç tutumlar sergilemeniz ilişkinizde sıkıntılarla karşılaşma­nıza sebep olabilir. Bu yüzden sorunlarla karşılaşmamanız için gereksiz konular yüzünden partnerinizi kıskanmamalısınız ve sevginizle onu sıkmamaya dikkat etmelisiniz.

KİMİNLE EVLENMELİ?

Yengeç burcu erkeği evlilikte seçicidir. Evleneceği kişiyi seçer­ken birçok konuya dikkat eder. Her ne kadar duygusal olsalar da yine de mantığıyla evliliğini gerçekleştirmeye çalışır. Evlene­ceği kişinin güzel, çekici ve herkes tarafında beğenilecek biri ol­masını ister. Güvenilir, güçlü ve uyumlu biriyle daha çok anla­şır. Sert ve ani çıkışları olan, yönetilmesi güç biri ile asla evliliği düşünmez. Bu özellikteki biriyle yaşayacağı evliliğin kâbusla geçeceğini düşünür. Ayrıca evliliğe giden bir ilişkide partnerini çok iyi sınar, tartar; tabir yerindeyse testten geçirir. Partnerinin, iyi ve kötü günlerde nasıl bir tutumla yanında yer alacağını bil­mek ve öğrenmek ister. Yaşayacağı evliliğin hayatında büyük bir önem taşıdığına inanır. Bu yüzden hüsrana uğramak ve ba­zı aksiliklerle karşı karşıya kalmamak için bazı endişe ve korku­larının gerçekleşmemesi yönünde dikkatli adımlar atar. Akrep, Oğlak, Boğa, Balık burçlarıyla birçok konuda ortak noktalar ya­kalar. Bu yüzden bu burçlarla evlilik düşünmesi mutlu olmasın­da sorunlar yaşamasını ortadan kaldırabilir.

EVLİLİKTE ANLAŞACAĞI BURÇLAR:

Yengeç, Akrep, Balık, Boğa, Başak, Oğlak.

NASIL BİR EŞTİR?

Eşine düşkündür, sevgisini belli eder, ilgisini esirgemez. Sözünü hiçe sayamaz ve ona bağlı bir şekilde hareket et­meye çalışır. Eğer partneriyle ciddi sorunlar yaşamıyorsa her konuda eşine danışır. Evliliğin­de asla şiddete başvurmaz. Sinirlense de kızgınlığı geçiştirerek sakinleşir. Eşinin isteklerine kulak verir. Hassastır ve yaşanan her olaydan etkilenir. Sevgisini fedakârlık yaparak somutlaştırır. Duygularını ve düşüncelerini pek açıklayamadığında yap­tıklarıyla iyi bir eş olduğunu göstermeye çalışır. Olanaklarının değerini iyi bilen biridir. Ailesinin geleceğini hesaplar ve ona göre hareket eder. Günü birlik yaşamaz. Olayları uzun vadede ele alır. Evin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenir ve midesine düşkündür.

EVLİLİĞİ NASIL OLUR?

Yengeç burcu erkekleri evliliklerinde ebedi bir mutluluk yakala­mak isterler. Bu yüzden üstlerine düşen her görevi yerine getir­meyi kendileri için bir yükümlülük olarak görürler. İyi bir evli­lik olması için partnerine nispeten daha özverili olur. Eğer part­neri tarafından aynı şekilde bir yaklaşım gösterirse o evlilikte hiçbir zaman sarsılmalar, kavgalar, sorunlar ortaya çıkmayacak­tır. Güzel bir evlilik yaşanır ve yaşanan güzel olaylarla hissedi­len duygular canlı kalır. Hayatı eşiyle birlikte göğüsleyeceğini düşündüğünde evliliğinde her konuda kontrolü elinde bulundurmayacaktır. Bunun yerine eşi­nin de görüşlerine ihtiyaç duya­caktır. Ev düzenini ve ilişkilerin­deki paylaşımlar beraber karar verir, ondan sonra hareket etmeye çalışır.

SADAKAT ANLAYIŞI NEDİR?

İlişkisinde samimiyetsiz davranmaz. İyi niyetli duygulan oldu­ğu için kötülük yapmayı ve partnerini üzmeyi asla düşünmez. Görünürde her konuda dürüst biri olduğunu düşünülür. Ancak ilişkisinde mutlu değilse ve aradığım ilişkisinde bulamıyorsa farklı bir ilişkinin içine girmeyi düşünebilir. Yoksa mutlu oldu­ğu bir ilişki içerisinde partnerini üzecek hiç bir davranışta bu­lunmaz. Dışadönük değildir ve rahatsızlık duyduğu konulan anlatmaya çalışamaz. Sonuç olarak yaşadığı olumsuz olaylar­dan endişelenir ve kaygılanır. Ve huzursuzluğunu kendi içinde saplantı haline getirir.

İLİŞKİSİNDE NASIL DAVRANIR?

Karşı cinse ilişkisinde uyumludur ve açık bir yaklaşım sergiler. Kendisini över ve iyi olduğunu göstermeye çalışır. Duygulan kolay değiştiği için farklı bir tavır içine girse dahi bu durum uzun bir zaman alır. Bu yüzden ilişkisinde olumsuz bir davranı­şı, zaman içinde sözle anlatılmaya gerek kalmaksızın davranış­larıyla dışa yansıtır. Sevdiği kişiye karşı ilgilidir. Sevgisini her­kese göstermeye çalışır. İlişkisindeki mutluluğu herkes anlata­rak sevildiğini göstermeye çalışır. İlişkisine bakarak kendi yaşa­madıklarım birlikte gerçekleştirmeye ve eksiklerini gidermeye çalışır. Başkalarının ilişkisini gözlemleyerek model alır. Sevdiği kişinin söylemleri doğrultusunda hareket eder. Eğer ilişkisinde seviliyorsa o ilişki için fazla azman çoğunu ayırır. İlişkisini ha­yatındaki birçok alandan ayrı tutar.

NELERİ AFFEDER YA DA AFFETMEZ?

İlişkisinde koşulsuz hoşgörülüdür. Sorunlara yaklaşım tarzı hep yapıcıdır. Bu yüzden tecrübe ettiği hataları ve karşılaştığı güç­lükleri çok yönlü ele alır ve olayları ona göre değerlendirir. Ha­liyle bu durum ilişkisinde saldırgan ve inatçı bir tavır sergileme­sini ortadan kaldırıyor. Ancak duygularının incitilmesinden ve bazı kişileri karşısında küçük duruma düşürülmekten nefret eder. Partnerinin bu şekilde hareket etmemesini bekler. Aksi ha­le sinirlenir ve bu davranışından ötürü partnerini kırabilir. Kişi­liğinin rencide edilmesine ve gururunu incitilmesine yönelik hiçbir hatayı kaldırmaz ve affetmez. Bilakis böyle bir durum karşısında duygularını geri çeker. Tepkilerini olduğu gibi part­nerine yansıtmamaya çalışır. Olaya farklı bir açıdan yaklaşmak ister. Bu durumda kötümser bir ruh haliyle hareket etmeye baş­lar. Bilinçdışı hareketlerde bulunması söz konusu olabilir. Bu yüzden yapılan olumsuz davranışlardan sonra Yengeç burcu er­keğini sakinleştirmek için büyük bir uğraş vermek gerekiyor.

GÜVEN İÇİNDE İLİŞKİ YAŞAYACAĞI BURÇLAR

Güven, Yengeç burcu erkeği için çok önemlidir. Bir ilişkiye sırtı­nı dayaması için en çok bu özelliğe önem verir. Eğer ilişkisinde güven sorunu yaşamadığını hissederse daha rahat hareket eder ve ilişkisine daha çok emek verir. Bu yüzden ilişki yaşarken partnerinin ona içten ve güven verici olduğunu göstermesi ge­rekir. Eğer bu şekilde net bir kanıya varmazsa sürekli kafasında şüpheler oluşur ve ilişkisinde duygularının gelişmesine izin vermez. Akrep, Koç, Kova, Oğlak, Yengeç burçlarıyla ilişkilerin­de mutlu olur. Akrep burcuyla güzel ve renkli bir ilişkinin tadı­nı çıkarır. Koç burcuyla cinsel anlamda mutluluğu ve sahipleni­ri bir yaklaşımı, Kova burcuyla güveni ve sorumlu bir ilişkiyi, Oğlak burcuyla ciddi ve sorumsuzluktan uzak bir ilişkiyi, Yengeç burcuyla karşılıklı bir uyumu yaşar.

İlişkide aradığı özellikler: Mutluluk, karşılıklı paylaşım.


» Hayatı _ Yaşa »:
İkizler erkeği21 MAYIS - 21 HAZİRAN

İlgili gezegeni: Merkür
Elementi: Hava
Niteliği: Değişken
Rengi: Sarı ve turuncu
Taşı : Civa
Metali: Ağa

İkizler erkeği olarak partnerinize karşı doğal olun. Aşırı değişken olmayın. Bu durum çoğu kez sorunlar yaşamanıza ve gereksiz ko­nular yüzünden tartışmalar yaşamanıza neden olabilir.

KİMİNLE EVLENMELİ?

Ortak özelikleri aynı veya benzerlik gösteren kişilerle daha çok uyum sağlar. Kendisine benzeyen ve aynı şekilde ona uyum sağlayan biriyle hayatını birleştirmesinin daha iyi sonuçlar do­ğuracağına inanır. İkizler burcu erkekleri aslında ne istedikleri­ni pek bilmezler. İstediği şeyi alır, sonrada çekip giderler. Bu yüzden bir kişiyle evliliği düşünmesi çok zordur. Ancak yaşadı­ğı ilişkide istediklerini kolay elde edememesi o kişiye karşı da­ha çok ilgi göstermesine sebep olur. Bu şekilde ilişki yaşadığı ki­şiyle güven içinde bir evlilik yapacağını düşünür. Kısıtlaycı bulduğu bir eşle asla evlenmeyi düşünmez. Rahat hareket edeceği ve istediklerini uygulamakta sorun yaşamayaca­ğına inandığı bir kişiyle evle­nir. Ölümsüz bir sevgi, huzur, onu serbest ve rahat bırakacak hoşgörüye sahip bir eşle evlenmeyi ister. İkizler, Koç, Kova, As­lan burçlarıyla evlilik yapması onu mutlu eder. Bu burçlarla ya­şayacağı evlilikte kendisini güvende hisseder. Anlaşılmaktan yana sorunlar yaşamaz.

NASIL BİR EŞTİR?

Sorumluluk altına fazla girmez. Rahatına düşkündür ve konfo­ru sever. Her anı İstediği gibi yaşamaya çalışır. Eşine ve evine bağılılığı değişkendir. Kimi zaman duyarlı kimi zaman ise ilgi­sizdir. Genel anlamda eve neşe ve hareket katar. Sessiz bir or­tamda durmaya alışık değildir. Eşinin ve çocuklarının istekleri­ni karşılamaya çalışır. Fazla baskıcı değildir. Ancak kendisinin her konuda hesaba katılmasını bekler. İletişim kurmaya çalışır. Duygu ve düşüncelerini çok rahat ifade eder. Eve karşı görevle­rini yerine getirmekte güçlük çeker. Sinirlerine hâkim olmakta zorlanır.

EVLİLİĞİ NASIL OLUR?

Evliliği sakin bir havada geçmez, sürekli paylaşım içinde olur. Mutlu bir evlilik yaşamak için birçok konuda çaba sarf eder. Başkalarının evliliğiyle ilgili olumsuz düşüncelerini ve kimi za­man yaşadığı sorunları gizler. Ev ortamında ve evlilik süresince duyguları ve düşünceleri değişmemişse evliliğine sadık olur. Aksi takdirde mutluluğu evlilik dışında aramaya yönelir. Ev or­tamından hoşnut olması gerekir. Eşiyle diyalog sorunu yaşamak istemez. Söylediklerinin anlaşılmasını, hareketlerin isteğine gö­re yapılmasını bekler. Evlilik süresince huzursuz olduğu konu­lara tepkileri göstermekten çekinmez. Ev ortamında hâkimiyeti elinde buldurmaya çalışır ve her konuda kararı kendisi vermek ister. Eşine fazla sorumluluk yükle mez. Evliliğinde ortaya çıkan sorunları eşiyle tartışmaktan ve çö­züm önerilerinde bulunmaktan hoşnut olur.

HANGI BURÇLA DÜZGÜN İLİŞKİ YAŞAR:

Koç, Aslan, Yay, ikizler, Terazi, Kova.

SADAKAT ANLAYIŞI NEDİR?

İkiziler burcu erkeğinin duyguları ve davranışları değişkendir. Her ortama uyum sağlar. Bunu yaparken bazen sorumluklarını ve başkasına karşı duyduğu yükümlükleri unutabilir. Sadık ol­maya çalışır. Ancak onu etkileyecek faktörlerin var olması kar­şısında kendisini korumakta zorluk çekebilir. Bu yüzden tam anlamıyla kararlı ve güçlü bir yapıya sahip olamadığından sa­dakat duygusu da değişime açıktır. Ne yapacağını ve nerde na­sıl davranacağını tam anlamıyla kestirmesi zordur. Güven ver­meye çalışır. Bunu ilişkide becermekte zorluk çekebilir.

İLİŞKİSİNDE NASIL DAVRANIR?

İlişkisinde duyarlıdır. Sevdiği kişiyi yüceltir ve ona elinden ge­len her şeyi yapmaya çalışır. İlişkisinde hep yöneten ve olayları yönlendirmek isteyen taraf olur. Partnerinin koşulsuz ona riayet etmesini ister. İlişkisinde cana yakındır ve paylaşımlarında kı­sıtlayıcı değildir. Kıskançtır. Sevdiği kişiyi başkalarından kıska­nır. Ayrıca sevdiği kişinin onu algılamadığını düşündüğünde hemen tepkilerle bunu dile getirerek ilişkisini düzeltmeye çalı­şır. Duygularıyla düşünceleri arasında gelgit yaşar. Çok çabuk düşünür ve hemen düşündüğünü paylaşır. Çoğu kez bu yönü nedeniyle zor durumda kalır. Sevgisini ve ilgisini sözleriyle di­le getirmez. Yaptığı fedakârlıklarla veya sahiplenici yaklaşım­larla bunu göstermeye çalışır.

NELERİ AFFEDER YA DA AFFETMEZ?

Yapılan haksızlıklara kızar. İstemediği konularda baskı yapıl­masından hoşlanmaz. Başkalarının övülmesinden rahatsız olur. Her zaman kendisini ön plana çıkartmak ister ve başkalarının da bunu yapmasını bekler. Kolay affeder. Bağışlayıcıdır. Ancak aldatma eğilimiyle karşı karşıya kalmaktan çok korkar. Bu du­rumda affedici olmaz. Bu sorun haricinde ilişkilerinde yaşadığı her olayı görmemezlikten gelebilir ve olayları önemsemeyebilir. O yüzden ikizler burcu doğası gereği değişken olduğundan za­manına ve yerine göre hareket eder. Eğer kendisini iyi hissedi­yorsa ve koşullar iyi düzeydeyse geçmişte yaşadığı olayları umursamadan olayları çok normal karşılamaya çalışır. Hatta geçmişin sorgusunu bile yapmaya kalkışmaz. Tam tersi bir du­rum geçerliyse en küçük olayı bile sorun yapıp gündeme getire­bilir.

GÜVEN İÇİNDE İLİŞKİ YAŞAYACAĞI BURÇLAR

Güven içinde ilişki yaşayacağı burçlar sırayla Başak, Aslan, Ak­rep, Boğa, Kova burçlardır. Özelikle bu burçlarla gireceği diya­loglarda ve yaşayacağı ilişkilerde rahat hareket eder. Bu yüzden İkizler burcu erkeğinin bu burçlarla ilişki yaşaması endişelerim ortadan kaldıracağı gibi bazı beklentilerine de karşılık almasını ortaya çıkarır. Başak burcuyla yaşayacağı ilişkide kendisini tanı­mayı ve her yönünü görmeyi, Aslan burcuyla yaratıcılığını ve yaşadığı ilişkide paylaşımı sınırsız yaşamayı, Akrep burcuyla sakin ve rahat bir ilişkiyi, Boğa bur­cuyla istediği değeri ve ilgiyi bulmayı Kova burcuyla da değişime ve yeniliğe açık bir ilişkiyi yaşamaya çalışabilir.

İLİŞKİDE ARADIĞI ÖZELLİKLER

Duygusallık ve değişim.

» Hayatı _ Yaşa »:
Boğa erkeği
21 Nisan - 20 Mayıs

İlgili gezegeni: Venüs
Elementi: Toprak
Niteliği: Sabit
Rengi: Yeşil, toprak renkleri
Taşı : Zümrüt
Metali: Bakır

Boğa erkeği olarak partnerinizle inatlaşmaya girmeyin ve istedik­lerinizi yaptırmakta ısrarcı olmayın. Bu durum çoğu kez sorun­lar yaşamanıza ve gereksiz konular yüzünden tartışmanıza ne­den olabilir.

KİMİNLE EVLENMELİ?

Boğa burcu erkeği rahat edeceği bir ev ortamı arayışı içerisinde­dir. Bu yüzden evleneceği kişinin her konuda uyumlu ve evlilik­te güven verici olmasını ister. Evleneceği kişiyi zor beğenir. Be­ğendiğinde hiç kimsenin görüşlerine önem vermez. Kendi duy­gularının sesini dinler, ne yapmaya karar vermişse onu uygular. Evleneceği kişiye zaman ayırarak onu daha iyi tanımaya çalışır. Asla güvenmediği ve gelecekte sorun yaşayabileceğini düşün­düğü biriyle evliliğe sıcak bakmaz. Bu şekilde inandığı biri ile evliliği düşünmediğini belli eder. Sempatik, içten, dürüst bir ki­şilikte olan bir partnere olumlu bakar. İlişkisini onunla geliştirip evliliğe doğru götürür. Boğa burcu erkekleri ilişkilere çok zor uyum sağlarlar. Bu yüzden uyum sağladığına inandığı biriyle evlili­ğe daha sıcak bakar. Oğlak, Akrep, Boğa, Yengeç burçlarıyla yaşayacagı evlilikte mutlu olur. Zihınsel ve duygusal yönden daha fazla anlaşır.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Atılımcı, cesur, girişken, lider, samimi, kazanma hırsı

NASIL BİR EŞTİR?

Sevdiğine bağlıdır. Eşini ihmal etmez. Onu önemser ve bunu hiç kimseden gizlemez. Paylaşımcıdır ve eşinin hiçbir isteğine olumsuz cevap vermez. Keyfine göre hareket etmez, eşine uyum sağlar. Fakat evine karşı fazla sorumlu olmaz. Üşengeçtir, bir işi yapmaya hemen yeltenmez. Hiçbir şeyini eşinden gizle­mez, ancak önemli sorunları açıklamaz. Eşini mutlu etmek ve onu iyi koşularda yaşatmak için kendini sorumlu da hisseder. O yönde çaba gösterir. Evliliğinde egoistliğini eşiyle birlikte berta­raf eder. Eşini de en az kendisi kadar düşünür. Kaynaklarını kullanmakta dengeleyicidir, ancak partnerine karşı öyle bir ta­vır takınmaz.

EVLİLİĞİ NASIL OLUR?

Evliliğinde monoton bir yaşam sürmesi halinde evliliğini sür­dürmekte zorlanır. Bu yüzden yaşayacakları evlilikte mutlaka değişime ve farklı paylaşımlara yönelmesi gerekir. Böylece evli­liğinden şikâyetçi olması mümkün olmaz. Evlilikte eşini mutlu etmesini iyi bilir ve paylaşımla­rında sempatik tavırlar sergileyerek evliliğinde renkli bir yaşam sürer. Sakin ve durgun bir evlilik yaşadığı görülse de genel itiba­riyle eşiyle baş başa romantik ve güzel bir evlilik geçirir. Evliliğin­de, birçok kişinin imreneceği bir model olur. Eşiyle ve ev işleriy­le uğraşmaktan büyük keyif alır. Aile değerlerine önem verir. Gerek kendi, gerekse eşinin ailesiyle ilişkilerinde sıcak tutumlar geliştirir. Duygularından uzaklaşamadığmdan evliliğinde olay­ları realist bir şekilde ele alamaz. Davranışları ve paylaşımları duygularının etkisinde gelişir.

SADAKAT ANLAYIŞI NEDİR?

Boğa burcu erkeği sadıktır. Bu yüzden sevdiği ve ilişki yaşadığı partnerin de kendisine karşı sadık olmasını ister. Kısıtlanmaya ve özgürlüğünün kıstırılmasına izin vermez. Bu şekilde ona yaklaşan kişilere tahammül edemez. Kendi kafasına göre hare­ket etmekten hoşlanır. Herkesi dinler. Ancak kendi bildiğini ya­par. İlişkisinde kırıcı olmamaya ve sakin bir şekilde hareket et­meye gayret eder. Güven ve huzuru ilişkinin temel kaynağı ola­rak kabul eder. Güvenilmez olmayan bir ilişkiye kolay kolay başlamaz.

İLİŞKİSİNDE NASIL DAVRANIR?

İlişki yaşama biçimi olarak duygusal davranır. Bu yüzden part­nerini incitmemeye özen gösterir. Hata yapsa dahi, yaptığı hata­nın telafisi için elinden geleni yapar ve kendisini affettirmek için her yola başvurmaktan çekinmez. Partneri, tüm isteklerine ce­vap veriyorsa o ilişkide her anlamda sahiplenici bir tutum ser­giler. Kafasında canlandırdığı bir ilişkiyi yaşamıyorsa o ilişkiye yoğunlaşmakta güçlük çeker. Bu durum haliyle onu farklı istek­ler içine sokabilir. Sadakatli olması yaşadığı ilişkiye ve partneri­ne tutumlarına göre değişkenlik gösterir. Genel olarak ilişkileri­ne bağlı olarak bilinir. Eğer yaşadığı ilişki, isteklerine cevap ver­miyorsa ve partneriyle sürekli tartışıyorsa o ilişkide sarsılmalar kaçınılmaz olur.

NELERİ AFFEDER YA DA AFFETMEZ?

Çok çabuk sinirlenmez. Sakindir. Özelikle de bazı konulara kar­şı bu özelliği daha belirginleşir. Bu tutumu nedeniyle birçok ki­şi onun bazı hataları görmediğini düşünür. Oysaki o bazı olay­lara karşı tahammül göstererek zaman içinde bazı hataların dü-zelebileceğine inanarak hareket eder. Ancak sabır göstermeye dayanacak gücü kalmamışsa çekilmez biri olur. O noktada ken­disini frenleyemeden tepkilerini olduğu gibi dışa yansıtır. Ya­landan, düzensiz planlar yapmaktan, önceden yapılmış prog­ramlara uyum sağlamakta güçlük çektiğinden sürekli gergin ve öfkeli olur. Sinirlendiğinde istemeden de olsa kırıcı olur. Bu yüz­den Boğa burcu erkeğiyle mutlu bir ilişki yaşamak için ona faz­la yüklenmemek ve hoşlanmadığı konularda onu sinirlendirme­mek gerekiyor.

GÜVEN İÇİNDE İLİŞKİ YAŞAYACAĞI BURÇLAR

Yaşadığı ilişkiye konsantre olur. Partnerinin de aynı şekilde iliş­kisinde açık, samimi, cana yakın, paylaşımcı olmasını ister. Bu özelliklerin ilişkide hâkim olmasını, partnerinin bu özelliklerini ona hissettirmesini ister. Bu şekilde yaşayacağı ilişkide mutlu olması çok kolaydır. Aksi halde o ilişkide fazla mutlu olmaz ve yaşadığı ilişkinin olumlu yönde gelişim göstermesi için emek sarf etmez. Terazi, Oğlak, Başak, Koç, Balık burçlarıyla güven ve huzur içinde ilişki yaşamaları, mutlu olmalarını sağlayabilir. Te­razi burcuyla uyumu ve anlayışı, Oğlak burcuyla ortak özellik­leri yaşamayı, Başak burcuyla güzel paylaşımları, Koç burcuyla cinselliği ve hareketli bir ilişkiyi, Balık burcuyla duygusal ve ro­mantizmin hâkim olduğu bir ilişkiyi yaşayabilir. Belirtilen bu burçlarla geliştireceği ilişkide, mutlu olması ve o ilişkide güzel duygular Açıklık, hissetmesi mümkündür.

İLİŞKİDE ARADIĞI ÖZELLİKLER

uyum ve paylaşım

» Hayatı _ Yaşa »:
Koç Erkeği

21 Mart - 20 Nisan

İlgili gezegeni: Mars
Elementi: Ateş
Niteliği: Öncü
Rengi: Kırmızı
Taşı: Elmas

Koç erkeği olarak partnerinize karşı ani tepkiler göstermeyin. Bu durum çoğu kez sorunlar yaşamanıza ve gereksiz konular yüzünden tartışmanıza neden olabilir.

KİMİNLE EVLENMELİ?

Koç burcu erkeği yöneteceği ve sorun çıkartmayacağı bir eşle evlenmelidir. Aksi halde o evlilikte mutlu olması zor olur ve paylaşımları artmaz. O yüzden evleneceği kişinin uysal, sakin, yönlendirilmeye uygun, tepkisiz bir özelliğe sahip olması gere­kir. Bu şekilde hareket eden bir partnerle sorun yaşaması zor olacağı gibi o kişiye daha fazla yakınlık kurmaya çalışır. Ayrıca evleneceği kişinin biraz da bilgili ve her konuda becerikli olma­sını ister. Eğer ilgilendiği kişi ilişkilerinde ve hayatında öne çık­mayan biri ise ilişkisini evliliğe doğru götürmez. Kendisi güçlü olduğu gibi eşinin de dayanıklı ve her konuya hâkim biri olma­sını ister. Bu yüzden evliliğe kolayca karar vermez. Evleneceği kişiyi uzun süre tanımaya çalışır, ondan sonra evlilik kararı alır. Aslan, Yay, İkizler, Kova burçlarıyla evlenmesinde olumlu so­nuçlar elde eder. Bu burçlarla evlilik yaşaması bazı sorunların evlilikte sarsıcı olmasını engeller.

NASIL BİR EŞTİR?

Otoriter ve her konuya müdahale eden, olayları istediği gibi yö­netmeye çalışan bir eştir. Sakin ve uysal olmakta zorlanır. Ani tepkiler verir. Eşini sahiplenir, korur, isteklerine her zaman ce­vap verir. Paylaşımlarında olanaklarını esirgemez. Ancak ola­naklarını amacına göre kullanmaya çalışır. Gereksiz harcamalar yapmaya yönelmez. Eşinin de onu bu konuda uymasını ister.
Kıskançtır, eşinin başkalarıyla ilişki geliştirmesine izin vermez. Kendisine müdahale edilmesinden hiç hoşlan­maz. Müdahale edilmesi karşısında kendisini baskı altında hisseder. He­men bu duruma sinirlenir.

EVLİLİĞİ NASIL OLUR?

Partneriyle hiçbir konuda sorun yaşamıyorsa onu dünyanın en mutlu kadını yapmaya çalışır. Asla üzmez, kızmaz, huzursuz et­mez. Her konuda onu düşünür. İlişkisinde sakin bir tavır takı­nır. Eşiyle birlikte farklı paylaşımlar yaşamaya çalışır, evliliğini asla monoton yaşamaz. Macera dolu ve hareketli bir paylaşım içinde evliliğini yaşar. Sürekli eğlenir, gezer. Aile ilişkilerinde sı­cak ve saygılı olur. Büyüklerine ve ev ziyaretlerine gelen kişiler karşı misafirperver olur. Eşini başkalarının karşısında yüceltir, memnuniyetini dile getirerek mutlu olduğunu göstermeye çalışır. Eğer partneriyle anlaşmakta sorun yaşı­yorsa evde çok huzursuz olur, yapıcı olmaya çalışmaz. En küçük hatayı bi­le büyütür, evin huzurunu kaçırır.

BİR İLİŞKİDE ANLAŞACAĞI BURÇLAR

ikizler, Terazi, Kova, Koç, Aslan, Yay

SADAKAT ANLAYIŞI NEDİR?

Huzur ve sadakate önem verir. Sevdiği kişiden başka kimseyi güzü görmez. Kendisi her ne kadar çevresiyle ilişkilerinde rahat hareket etse de, partnerinin bu konuda rahat hareket etmesine izin vermez veya böyle rahat hareketlerden hoşlanmaz. Her za­man ilgi odağı olmayı ister. Bu yüzden ilişki yaşayacağı kişinin sürekli onunla ilgilenmesini, ona değer vermesini, şımartılmayı, koşulsuz söylemlerinin ciddiye alınmasını bekler ve ister. Kolay kolay kimseye güven duymaz. Ancak güvendiği kişinin sözleri­ni ciddiye alır. Kolay affetmez. Güvenilir olmayan bir kişiyle paylaşım içinde olmaz ve ondan uzak durmaya çalışır.

İLİŞKİSİNDE NASIL DAVRANIR?

Koç burcu erkeği ilişkisinde sahiplenici bir rol üstlenir. Sevdiği­ni korur ve her konuda onun yanında yer almaya çalışır. Tüken­meyecek bir enerjiye sahiptir. Eğer sevdiği kişi onu anlıyorsa ve istediklerini yapmakta direnmiyorsa o ilişkinin iyi bir seyirde devam etmesi için üstüne düşeni sonuna kadar yerine getirir. Partneri tarafından ciddiye alınmıyorsa ve bu konuda duyarsız bir tutumla karşılaşırsa ilişkisinde gergin ve sinirli olur. Birlikte­liğinde genellikle kıskanç bir tutum sergiler. Sevdiği kişiyle ya­şadığı her anın içerisinde varlığının daha da önemsenmesini is­ter. Partnerinin başkalarını övmesini, ilgi göstermesini bekler ve davranışlarında seviyeli olmasını ister.

NELERİ AFFEDER YA DA AFFETMEZ?

Koç burcu erkeği çabuk öfkelenen bir karaktere sahiptir. Özel­likle sevdiği ve değer verdiği kişilerin yaptığı hatalar karşısında bu yönünü daha fazla dışa yansıtır. Bu yüzden küçük ya da bü­yük her türlü problem karşısında sakin olmakta zorluk çeker. Eğer kalbi kırılmışsa ve üzülmüşse affetmesi zaman alabilir. Bu nedenle yaşadığı ilişkilerde olayları çok iyi gözlemler. Müdaha­le eder, istediklerini ve istemediklerini net bir şekilde dile geti­rir. Partnerinin ona nasıl davranması gerektiğini açıkça söyler. Neyi sevip sevmeyeceğini gizlemez. Bunu açık bir dille ifade eder. Özelikle partnerinin yaptığı hataları gördüğünde şiddetle dile getirir. Çünkü sürekli tekrarlanan ve huzur bozucu olayları yaşamaya tahammül gösteremez.

GÜVEN İÇİNDE İLİŞKİ YAŞAYACAĞI BURÇLAR

Samimiyete önem veren Koç burcu erkeği güven üzerine kuru­lu bir ilişkiye daha çok sahip çıkar. Bu yüzden kendisine sadık olan kişiye karşı sadakat gösterir. Aksi halde yaşadığı o ilişkide tek taraflı bir tutum içinde hareket etmez. İlişkisinde paylaşım­larını partnerinin tutumuna göre yaşar. Sevme duygusunu on­dan sonra geliştirir. Mutlu olacağı ve sadakat içinde en çok an­laşacağı burçlar ise Yay, Yengeç, Boğa, İkizler, Koç burçlarıdır. Yay burcunun ilgi ve sevgiyi karşılıksız bırakmaması, Yengeç burcunun ilişkisine sahip çıkması, Boğa burcunun sadık, İkizler
burcunun içten olması, Koç bur­cunun koruyucu yönünün ağır olması bu burçlarla mutlu olmasını ve sadakat içerisinde ilişkini­zi yaşamasını kolaylaştırır.

» Hayatı _ Yaşa »:
Yay erkeği

23 KASIM - 21 ARALIK

İlgili gezegeni: Jüpiter
Elementi: Ateş
Niteliği: Değişken
Rengi: Koyu mavi, mor
Taşı: Topaz
Metali: Kalay

KİMİNLE EVLENMELİ

Güçlü, sahipleniri, eğlendirici, macera tutkusu olan, özgür ve rahat hareket eden bir kadınla evlenmeye asla hayır demez. Ev­leneceği kadın da bu özellikleri öncelikli arar. Eğer sevdiği kişi­nin bu özelliklere hareket ettiğini görürse hiç tereddüt etmeden onunla evlilik kararı almaya çalışacaktır. Yay burcu erkeği sami­mi ve içten tavırlarıyla çok kolay ilişkilertir ve ilişkilerinde gü­zel paylaşımlar yaşayacaktır. Evlilik öncesinde hiçbir zaman ha­yatında yalnız kalmaz. Her zaman mutlaka hayatında birileri olacaktır. Bu yüzden kolay kolay evliliğe sıcak bakmayacaktır. Ancak evlilikte aradığı kriterleri sevdiği bir kişide bulduğunda asla evliliğe olumsuz bakmayacak­tır. Koşulları da uygunsa o kişiyle evliliği hemen gerçekleştirmeye çalışacaktır. Yay, Koç, Kova, ikizler burçlarıyla uyumsal açıdan bir sorunla karşılaşmayacaktır. Bir part­nerde aradığı tüm ihtiyaçları bu burçlarla karşılayacaktır.

NASIL BİR EŞTİR?

Olağanüstü bir mizah anlayışı vardır. Evin neşe kaynağı olur. Hareketsiz ve sakin bir ortamda rahat hareket etmez. Eşine bağ­lı hareket eder. Gezmeye eğlenmeye ve arkadaşlarıyla bolca va­kit geçirmeye çalışır. Aşırı kıskanç değildir. Ancak olayları kontrolünde yaşamak ister. Eli açıktır. Ev harcamalara fazla müdaha­le etmez. Yakınlarıyla uyumlu ve güzel ilişkiler kurar. Düşünce­lerinden çabuk vazgeçer. Katı ve inatçı bir yapısı yoktur. İçme­ye, yemeye çok düşkündür. Zevk peşinde koşar. Sevdiği konu­larla ilgilenmekten keyif duyar. Sorumluklarını hafife alır. Büt­çesini dengeleyemez, o yüzden borçlanır. Gösterişi sever. Her­kes tarafından sevilmek ve beğenilmek ister. Yapamayacağı şey­ler için söz vermez.

EVLİLİĞİ NASIL OLUR?

Yay burcu erkeği serüvenci kişiliğinin yanı sıra, evliliğinde so­rumluluk sahibidir ve olayları akışına bırakan biri değildir. Sü­rekli hareket halinde olup kendini sorumlu hissettiği noktalarda da gereğini yapar. Gerek eşine gerekse ailesine son derece bağ­lıdır. Yalnız evliliğinde sert ve katı bir mizaçla hareket etmekten kaçınır. Eğer eşi tarafında müdahalede bulunacak durumda de­ğilse uyumlu ve sakin bir eş olur. Evliliğinde sorun çıkarmaz ve eşine sevgi ve saygı göstermeye çalışır. Tam tersi bir durumla karşılaşması paylaşımlarını’ dışarıda yaşamasına yol açacaktır. Çünkü çevreyle ilişkileri iyi olan Yay burcu erkeği eğer huzuru ve mutluluğu evde bulamıyorsa dışarıda daha çok zaman geçirmeye çalışır. Kuşkusuz eşi onun­la birlikte eğlenmeye ve gezmey açık değilse bu yönü daha ağır basacaktır.

HANGİ BURÇLA DUZGUN İLİŞKİ YAŞARİkizler, Terazi, Koç, Aslan, Yay.

SADAKAT ANLAYIŞI NEDİR?

Yerine ve zamanına göre hareket eden Yay burcu erkeği ilişkile­rinde güven veren bir yapıda değildir. Bu nedenle ilişkilerinde güvensiz durumların ortadan kalkması için o ilişkide aradığı özelikleri bulması gerekir. Aksi takdirde var olan ilişkisinden farklı bir ilişkiye başlama konusunda zemin hazırlamaya yöne­lebilir. İlişkilerinde her şeyi çabuk tüketmesi ve monoton bir iliş­ki yaşamayı sevmemesi çok çabuk ilişki değiştirmesinin neden­leri arasındadır. Haliyle bu yaşam biçimi onu bir ilişkiye bağlı kılmaktan uzaklaştırdığı gibi, farklı arayışlar içine girmesine de yol açar.

İLİŞKİSİNDE NASIL DAVRANIR?

Kendini olduğundan daha farklı anlatır. Körü körüne iyimser bir ruh hali içinde hareket eder. İlişkilerinde kolayca karamsar­lığa kapılır. Olaylardan çabuk etkilenir. İyi huyludur. Olabildi­ğince ilişkisine yoğunlaşır ve partneriyle iyi geçinmeye çalışır. Olanaklarım hayatın güzelliğini ve eğlenceli ortamları yaşama­ya harcar. Dürüsttür. İçinden geçen şeyleri olduğu gibi ifade eder. Kendisini dışa kapalı tutmaz. Olabildiğince ilişkisinde açık olmaya çalışır. Ancak bazı konularla ilgili kaygılarım, sorunları, beklentilerini kolayca paylaşmaz. Ancak dayatma sonucunda içinde bulunduğu durumu ifade eder. Genel itibariyle neşeli ol­maya ve partnerini eğlendirmeye, onu mutlu etmeye çalışır.

NELERİ AFFEDER YA DA AFFETMEZ?

İlişkilerinde uyumlu bir tavır takmmasıyla bilinen Yay burcu er­keğinin nerde ne yapacağını anlamak ve tahmin etmek çok zor­dur. Özelikle de ilişkisinde yaşadığı olaylara tepkileri kimi za­man yüzeysel kimi zamanda şiddetli olur. Yaşadığı ilişkide part­nerinin kıskanç olmasına, ilişkisinde monoton yaşamaya ve eğ­lenceyi sevmemesine, yaptıklarına saygı duymamasına, istekle­rinin kabul görmemesine, sevdiği konulara karışılmasına asla izin vermez. Bu konularla ilgili sorun yaratan kişilerle zıtlaşır. Ortaya çıkan sorunlardan ötürü oluşan tartışmalarda kendi gö­rüşlerini diretir. Eğer kırılmışsa ve yaşanılandan incinmişse alı­nır. Ancak bu durum çok fazla uzun sürmez. Doğası gereği ba­ğışlayıcıdır. Olaylara kin duygularıyla yaklaşmaz. Yaşanılan olayları unutur. Zaman içinde öfkesini yener ve yaptığı hataları daha iyi görür.

GÜVEN İÇİNDE İLİŞKİ YAŞAYACAĞI BURÇLAR

Hayattan zevk almayı sevdiği gibi ilişkilerinde de aynı tadı bul­maya çalışır. Bu yüzden yaşayacağı ilişkide partneriyle uyum içinde bir ilişki geliştirdiği takdirde güzel sonuçların ortaya çı­kacağına inanır. O yüzden ilişkisinde kendisini iyi hissetmesi­nin bu şekilde bir sonuca bağlı olduğunu düşünür. Yay burcu erkeği karşısındakiyle yeterince ilgili olduğundan ilişkiye başla­ma konusunda hızlıdır. İlgi duyduğu kişiye yakın olmakta za­manı çok iyi değerlendirir. Hemen harekete geçer. Ancak ilişki­sinde uyumu bulamadığına kanaat getirdiği andan itibaren ilgi­sini sürdürmeye devam etmez. O yüzden anlaşacağı ve kendi­siyle bir anlamda ortak yön yakalayabileceği partneri daha çok tercih eder. Koç, Kova, oğlak, Akrep, Balık burçlarıyla güzel paylaşımları olan bir ilişki yaşar. Koç burcuyla hareketi ve can­lılığı, Kova burcuyla macerayı ve seviyeli paylaşımı, oğlak bur­cuyla birçok konuda anlaşmayı, Ak-İlişkide aradığı özellikler: reP burcuyla sınırsız paylaşımı, Balık burcuyla her ortama uyum sağlayabileceği ilişkiyi rahat ve mutlu yaşar.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git
Seo4Smf 2.0 © Smf Destek | Smf Destek